Rainier Valley Greenway pozostaje niedokończony, pomimo planów sporządzonych i gotowych