– MIASTO – PRZESTRZEŃ – KULTURA – INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA – USTAWA KRAJOBRAZOWA – JAKOŚĆ ŻYCIA – POTRZEBY SENIORÓW – FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – INFRASTRUKTURA MIESZKALNICTWA- WIELKA PŁYTA – ŚRODOWISKO – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EKOLOGIA –

RADA NAUKOWA FORUM

(alfabetycznie)

dr inż. arch. Iwona Benek

Wydział Architektury, Politechnika Śląska

dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl

mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński

Wydział Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska

Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i  Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr. inż. Artur Fojud

DesignForAll.pl

Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa

Jarosław Jóźwiak

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

mgr inż. Krzysztof Kaperczak

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych

Karol Kretkowski

Międzynarodowa Fundacja Habitat for Humanity

dr hab. inż. Tomasz Malczyk

Instytut Architektury i Urbanistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak

Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

dr inż. Anna Ostańska

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska

dr inż. arch. Kinga Palus

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr Joanna Zuzanna Popławska (Radziszewska)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM,

Zastępca Kierownika Zakładu Mostów

mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł

Mado Architekci

dr inż. Jarosław Szulc

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański

Wydział Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. arch. Paulina Tota

Ambience Architektura

Wojciech Wagner

Naczelnik wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

dr Katarzyna Wojnar

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski

dr inż. arch. Joanna Zabawa – Krzypkowska

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ZAUFALI NAM