– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

RADA NAUKOWA IV FORUM

dr Michał Beim

Członek Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A.

mgr Hubert Barański

Prezes zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

dr inż. arch. Iwona Benek

Wydział Architektury, Politechnika Śląska

dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl

mgr Ewa M. Boryczka

Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego; Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec

Prodziekan ds. nauki, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Mikołaj Chrzan

Dziennikarz, Redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto

dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik

Biuro Rozwoju Gdańska

mgr inż. Artur Fojud

Polskie Koleje Państwowe S.A.; Doktorant na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

mgr Maja Fojud

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej

prof. Jan Gehl

Duński architekt i urbanista, profesor Szkoły Architektury Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk,

założyciel firmy Gehl Architects – Urban Quality Consultants

mgr inż. arch. Marta Gibczyńska

architekt i socjolog, sekretarz stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Piotr Grzymowicz

Prezydent Miasta Olsztyn

Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa

inż. Mateusz Hoppe

wiceprezes stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

mgr inż. Krzysztof Kaperczak

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

dr inż. arch. Agnieszka Labus

Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+

mgr Małgorzata Leszczyńska

Prezes Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o.

dr inż. arch. Romuald Loegler

Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o., Pracownik akademicki Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Wydział architektury

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

mgr inż. arch. Paweł Mrozek

wiceprezes stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

mgr Agnieszka Nowak

Dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie”

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak

Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

dr inż. Aleksander Orłowski,

adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ze specjalnością w tematyce Smart City,

wiceprezes stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

dr Aleksander Ostenda

Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska Musiewicz

Prodziekan Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Krzysztof Romański

Redaktor, Specjalista ds. promocji Gazety Wyborczej Trójmiasto

mgr inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz

Biuro Rozwoju Gdańska

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM

Paweł Silbert

Prezydent Miasta Jaworzna

mgr inż. arch. Paulina Tota

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury; Ambience Architektura

dr hab. inż. arch.  Jacek Wesołowski

Politechnika Łódzka, Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków, Instytutu Architektury i Urbanistyki

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Centrum Projektowania Uniwersalnego

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej;

od 2009 doradca Zarządu Centrali PKP S.A. w zakresie przebudowy dworców kolejowych.

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

ZAUFALI NAM