– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

Czwarte "Forum Przestrzenie Miejskie" będzie kolejnym spotkaniem poświęconym przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów, porażek i nowych wyzwań. Konferencja zostanie podzielona na trzy panele dyskusyjne.

Organizacja kolejnego Forum jest jednym z licznych zaleceń Sesji podsumowującej III Forum w Poznaniu. W zakresie merytorycznym szczególną uwagę zwrócono na potrzebę szybszego dostosowania przestrzeni miejskiej do aktualnych, rosnących szybko wymagań użytkowników tej przestrzeni wyprzedzających jej rozwój. Znalazło wyraz zarówno w tytule jak i treści zaproponowanych referatów oraz w zaproszeniu referentów. Zamierzamy zaprosić również specjalistów z obszaru nauk społecznych aby poszerzyć interdyscyplinarny charakter „Forum”.

Poszczególne sesje dotyczyć będą w związku z tym następujących obszarów tematycznych:

  • DWORZEC W MIEŚCIE XXI WIEKU
  • MIASTO UŻYTECZNE W XXI WIEKU
  • DEBATA OTWARTA Q&A - z udziałem gościa specjlanego - Prof. J. Gehl

Chcemy również zmodyfikować spotkanie, aby uwzględnić wnioski dotychczasowych uczestników o zwiększenie czasu wykładów.

Główny cel „IV Forum” to przede wszystkim zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;

Uważamy, że potrzeby i problematyka kształtowania przestrzeni miejskich wymaga poszukiwania rozwiązań nowoczesnych, najlepiej służących mieszkańcom miast, popularyzacji tej problematyki orz realizacji przedsięwzięć, w których będą mogli uczestniczyć świadomi tych potrzeb mieszkańcy miast.

Przestrzeń miejska staje się przedmiotem dyskusji społecznej, a projekty artystyczne jedną z metod jej wyrażania.

IV Forum będzie kolejnym spotkaniem „ponad podziałami” – doskonałą okazją do wspólnej dyskusji oraz poszukiwania inspiracji w doświadczeniach ekspertów, którzy będą mogli w nieformalnej atmosferze podzielić się swoją wiedzą czy stosowanymi rozwiązaniami.

ZAUFALI NAM