– MIASTO – PRZESTRZEŃ – KULTURA – INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA – USTAWA KRAJOBRAZOWA – JAKOŚĆ ŻYCIA – POTRZEBY SENIORÓW – FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – INFRASTRUKTURA MIESZKALNICTWA- WIELKA PŁYTA – ŚRODOWISKO – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EKOLOGIA –
09:30 - 10:00Rejestracja uczestników II Forum Przestrzenie Miejskie

 

10:00 – 12:00

 

SESJA I – INAUGURACYJNA. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjno-sportowa

Moderatorzy sesji:
W ustaleniach

Referenci:

- dr  Katarzyna Wojnar
„Infrastruktura kultury w Polskich miastach: w poszukiwaniu równowagi między przestrzenią a działaniem.”

- mgr Joanna Zuzanna Popławska (Radziszewska)
„Przemiany przestrzeni konsumpcji w polskich miastach na przełomie XX i XXI w.”

- Jarosław Jóźwiak - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

- Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa
„Infrastruktura kulturalna na przykładzie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.”

- dr inż. arch. Kinga Palus, dr inż. arch. Joanna Zabawa - Krzypkowska
„Park kulturowy a działania reklamowe w miastach.”

- mgr inż. Krzysztof Kaperczak, prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza
„Dostępność komunikacyjna infrastruktury użytku publicznego dla osób niepełnosprawnych.”

- dr inż. arch. Iwona Benek
„Model przestrzeni publicznej dla osób starszych."

- dr hab. Maciej Błaszak
„Jak podwyższyć użyteczność współczesnych miast?"

Dyskusja

 

12:00 – 13:00PRZERWA NA LUNCH i ZWIEDZANIE TARGÓW WARSAW BUILD 2015

 

13:00 – 14:30

 

SESJA II - Ustawa krajobrazowa

Moderatorzy sesji:
W ustaleniach

Referenci:

- Wojciech Wagner - Naczelnik wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Urząd m.st. Warszawy

- dr inż. Monika Domanowska, mgr inż. Andrzej Długoński
„Możliwości wykorzystania zapisów Ustawy Krajobrazowej do wdrażania zmian w przestrzeni.”

- prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński i dr hab. inż. Tomasz Malczyk
„Rola ustawy krajobrazowej jako instrumentu porządkującego przestrzeń miejską, na przykładzie wybranych miast powiatowych Dolnego Śląska"

Dyskusja

 

14:30 – 15:45

 

Sesja III - Osiedla w miastach XXI wieku

Moderatorzy sesji:
W ustaleniach

Referenci:

- mgr. inż. Artur Fojud
„Rewitalizacja przestrzeni ogólnodostępnej osiedli mieszkaniowych w kontekście odnowy jej użyteczności."

- dr inż. Jarosław Szulc
„Możliwości techniczne i oczekiwania modernizacji budynków wielkopłytowych.”

- dr inż. Anna Ostańska
„Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-Dreszera; termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla.”

- mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł
„Drewno wkracza do miast. Przykłady realizacji współczesnych budynków i osiedli mieszkaniowych.”

- mgr inż. arch. Paulina Tota
„Miejskie place zabaw i tereny rekreacji dla dzieci.”

Dyskusja

 

15:45 – 16:00

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE II FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ZAUFALI NAM