– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA – OBSZARY METROPOLITARNE – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

„III FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE” w stolicy „Polskiej Pracy Organicznej”

„Mam tak samo jak Ty, miasto Moje a w nim…” tak śnił o Warszawie wspaniały Czesław Niemen, genialny piosenkarz, kompozytor i autor tekstów piosenek. Nie trzeba być ani piosenkarzem, ani kompozytorem, by kochać swoje miasto i by człowiekowi zależało na jakości otoczenia, w którym żyje, pracuje i odpoczywa.

W dniu 12 maja br. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie” pt. „PRZESTRZEŃ MIEJSKA – NOWE OCZEKIWANIA". Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników, w tym wybitnych ekspertów, urbanistów, architektów, prezydentów polskich miast, licznych przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Uczestnicy wysłuchali 26 referatów oraz w wyniku dyskusji sformułowali dalsze zalecenia i wnioski dotyczące kształtowania przestrzeni miejskiej - najważniejszego fundamentu rozwoju lokalnych społeczności.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego - Pana Zbigniewa Hoffmana oraz 20 Prezydentów Miast z całej polski. „Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Uczestnikom Forum udało się zbudować platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich m.in. władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów. Forum było próbą oceny rozwiązań przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów i porażek, ale również nowych wyzwań.” – komentuje dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie” Pani Agnieszka Nowak „Po każdej z trzech sesji tematycznych między uczestnikami rozpoczynała się kilkunastominutowa energiczna dyskusja. To właśnie było naszym celem – przedstawienie wielu perspektyw spojrzenia na przestrzeń miejską w której żyjemy różnych grup społecznych.” – dodaje.

Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Tematyka III Forum wynikała z wniosków I i II Forum i na tej podstawie sformułowano tezy dla 3-ciego spotkania w Poznaniu:

  • - Rozwój miast w Polsce nie nadąża za rozwojem podobnych rozwiązań w świecie;
  • - Powyższe dotyczy szczególnie rozwiązań w zakresie estetyki i jakości życia w przestrzeni miejskiej;
  • - Przestrzeń miejska i jej zagospodarowanie traktowane jest nadrzędnie w stosunku do społeczności- rzeczywistych użytkowników tej przestrzeni;
  • - Ciągle bardzo niską rangę mają aspekty ochrony środowiska w planach zrównoważonego rozwoju miast.
Powyższe tezy znalazły w dużym stopniu swoje odzwierciedlenie w tematyce referatów III Forum. Utworzono trzy sesje tematyczne:

Wyzwania XXI wieku
Poruszone zostały m.in. następujące problemy: miasto przyjazne Seniorowi, multisensoryczne przestrzenie rekreacji i edukacji dla dzieci, miasto wielokulturowe w Polsce, jak technologie informatyczne mogą poprawić jakość życia w polskich miastach, przyrodnicza adaptacja miast do zmian klimatycznych, problemy z miejscami parkingowymi, kształtowanie przestrzeni miast w czasach terroryzmu, jakość powietrza, wód i deficyt zieleni w miastach oraz zanieczyszczenia sztucznym światłem.

Nowe horyzonty w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Poszukiwano odpowiedzi na pytania: – co decyduje o wartości przestrzeni miast użytecznych i zrównoważonych? - jak podwyższyć użyteczność współczesnych miast? – jak powinny rozwijać się obszary metropolitalne w Polsce? – Ustawa o rewitalizacji - nowa jakość czy stracona szansa? – galerie handlowe i miejskie przestrzenie – koegzystencja czy rywalizacja?

Społeczeństwo Obywatelskie jako podmiot gospodarki przestrzenią
Prelegenci oraz uczestnicy Forum dyskutowali na tematy związane z koncepcją nowego zarządzania publicznego, systemu zielonej infrastruktury, przestrzeni dla ludzi - koncepcji zagospodarowania wolnych torów, standardów pieszych i innych strategii obywatelskiego wpływu na przestrzeń miejską na przykładzie Częstochowy, Wrocławia, Poznania oraz Lublina.

Dyskusja i uwagi do prezentowanych materiałów potwierdziły postawione wyżej tezy co znalazło swój wyraz w zaleceniach konferencji na przyszłość:

  • - Rozwijająca się dyskusja dot. kształtowania przestrzeni miejskiej i jej praktyczne wykorzystania ciągle wymaga szczególnej uwagi zarówno rządowych jak i samorządowych instytucji.
  • - W związku z tym uczestnicy uważają za celowe kontynuację spotkań ww. Forum

*Komplet referatów z III Forum Przestrzenie Miejskie znajdą Państwo w zakładce III Forum << do pobrania

Blisko 8 godzinna debata została zakończona zaproszeniem na kolejną IV edycję tej multidyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 15 marca 2017 roku w Gdańsku.

ZAUFALI NAM