– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA -TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

Główne cele „V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE”

  • Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;
  • Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie –sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;
  • Określenie i sposoby wyznaczenia konkretnych zadań zapewniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako współrządzącego przestrzenią miejską;
  • Ocena pozytywnych i negatywnych społecznych aspektów rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych takich jak e-komunikacja, e-handel itp. w przestrzeni miejskiej;
  • Określenie najważniejszych zadań spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju miast i obszarów międzymiejskich i metodologii ich wdrażania;

ZAUFALI NAM