MIASTO – PRZESTRZEŃ – „KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA” – JAKOŚĆ ŻYCIA – POTRZEBY SENIORÓW – ZJAWISKO DEPOPULACJI – FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – ŚRODOWISKO – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EKOLOGIA – MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

RADA NAUKOWA FORUM

(alfabetycznie)

dr inż. arch. Iwona Benek
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr Maciej Borsa
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Artur Celiński
Szef zespołu „DNA Miasta”, Członek redakcji „Magazynu Miasta” i Wiceprezes Fundacji Res Publica

mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński
Wydział Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska
Katedra Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
arch. Michał Gdak
Institute of Design Kielce, Public Space Design – Pracownia Przestrzeni Publicznej
dr Olga Hołub-Śniadach
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
arch. Dominika Janicka
Institute of Design Kielce, Public Space Design – Pracownia Przestrzeni Publicznej
mgr inż. Jurand Jarecki
architekt – twórca, projektant, budowniczy wielu katowickich obiektów
dr inż. arch. Agnieszka Labus
Adiunkt naukowy, Politechnika Śląska, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
dr hab., prof. nzw. Andrzej Majer
Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Tomasz Malczyk
Instytut Architektury i Urbanistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
arch. Tomasz Malkowski
krytyk i kurator architektury; Dziennikarz „Gazety Wyborczej” w latach 2006-2008
dr hab. inż. arch., prof. nzw. Robert Masztalski
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska
Politechnika Śląska, Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
dr Aleksander Ostenda
Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
dr inż. arch. Kinga Palus
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM,
Zastępca Kierownika Zakładu Mostów
dr inż. arch. Michał Stangel
Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA, Politechnika Śląska
arch. Marcin Szczelina
krytyk i kurator architektury
dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański
Wydział Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Piotr Szwiec
Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze,
Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny
mgr inż. arch. Paulina Tota
Ambience Architektura
mgr inż. Karolina Wlazło-Malinowska
Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr inż. arch. Monika Zawadzka
Politechnika Gdańska; Antropolożka kulturowa

ZAUFALI NAM