– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

Referaty „IV Forum Przestrzenie Miejskie” – 15 marca 2017r. – Gdańsk

ZAUFALI NAM