MIASTO – PRZESTRZEŃ – „KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA” – JAKOŚĆ ŻYCIA – POTRZEBY SENIORÓW – ZJAWISKO DEPOPULACJI – FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – ŚRODOWISKO – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EKOLOGIA – MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

SPIS REFERATÓW – PŁYTA CD

1.   Barański Hubert – „Pierwszy woonerf w Łodzi – z woli mieszkańców”
2.    Benek Iwona dr inż. arch. – „Ogrody terapeutyczne dla osób starszych”
3.    Borsa Maciej dr – „Estetyka, funkcja i tożsamość przestrzeni miejskich”
4.    Celiński Artur – „Krajowa Polityka Miejska – zobowiązanie czy inspiracja?”
5.    Długoński Andrzej mgr inż. arch. kraj., Szumański Marek dr hab. inż. arch. kraj. – „Ślad ekologiczny parku”
6.    Domanowska Monika dr inż. arch. kraj. – „Lokalne programy rewitalizacji w Polce na lata 2007-2013 i ich zapisy odnoszące się do obszarów przyrodniczych.”
7.    Drabiński Andrzej prof. dr hab. inż., Malczyk Tomasz dr hab. inż. – „Rola architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni miejskich”
8.    Fojud  Artur mgr. inż., Błaszak Maciej dr hab.  – „Jak przygotować wartościową rewitalizację współczesnych obszarów miejskich w kontekście partycypacji obywatelskiej”
9.    Hołub-Śniadach Olga dr – „Wspólne europejskie cele rozwoju przestrzeni miejskiej- w dokumentach i rozwiązaniach instytucjonalnych Unii Europejskiej”
10.    Janicka Dominika arch., Gdak Michał arch.- „Jak efektywnie wydać pieniądze unijne/publiczne na przestrzeń miejską?”
11.    Labus Agnieszka dr inż. arch. – „Kurczące się przestrzenie miejskie a starzenie się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych”
12.    Layer Grzegorz mgr, Szczelina Marcin arch. – „Jak budować przestrzenie publiczne w dobie kryzysu sfery publicznej? Czy można stworzyć zdrową przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla centrów konsumpcji?”
13.    Niedźwiecki Piotr – „Rewitalizacja centrum Miasta Zduńska Wola – wartość dodana. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wolności wraz z odbudową ratusza – Zduńskowolskiego Centrum Integracji”
14.    Niezabitowska Elżbieta prof. dr hab. inż. arch.- „Rewaloryzacja i rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w obliczu depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Potrzeba badań”
15.    Nowak Zygfryd prof. dr hab. inż. – „EKOLOGIA – czyli nauka o zdrowych siedzibach ludzi”
16.    Ostenda Aleksander dr – „Rozwój infrastrukturalny a jakość życia – analiza przypadku”
17.    Palus Kinga dr inż. arch., Zabawa – Krzypkowska Joanna dr inż. arch.  – „Społeczny aspekt współczesnych przestrzeni publicznych – studia trzech przypadków”
18.    Podraza Zbigniew – „Zdrowa przestrzeń publiczna z perspektywy samorządu, na wybranych doświadczeniach Dąbrowy Górniczej”
19.    Poniatowski Bartosz mgr inż. arch.- „Program – Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+”
20.    Rymsza Barbara prof. nzw. dr hab. inż. – „Wykorzystanie zieleni miejskiej do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów”
21.    Stangel Michał dr inż. arch. – „Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju”
22.    Szynol Monika mgr – „Kultura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Rozwój infrastruktury kulturalnej – przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznych w Polsce”
23.    Terebus Jacek mgr inż.  – „Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta”
24.    Tota Paulina mgr inż. arch. – Ambience Architektura – „Amerykański sen – tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce”
25.    Tumielewicz Szymon mgr – „Współczesne miasto a zmiany klimatu”
26.    Wlazło-Malinowska Karolina mgr inż. – „Oświetlenie jako element kształtowania nocnego krajobrazu miasta”
27.    Zawadzka Monika mgr inż. arch. – „Nowi mieszczanie, nowe kamienice”

 

ZAUFALI NAM