MIASTO – PRZESTRZEŃ – „KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA” – JAKOŚĆ ŻYCIA – POTRZEBY SENIORÓW – ZJAWISKO DEPOPULACJI – FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – ŚRODOWISKO – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – EKOLOGIA – MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA
08:30 - 09:00Rejestracja uczestników Forum w holu głównym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

09:00 – 11:30


Moderator sesji:

dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska
mgr inż. arch. Jurand Jarecki

 

SESJA I – INAUGURACYJNA
BUDOWNICTWO IFRASTRUKTURALNE MIEJSKIE - NOWE WYMAGANIA, TECHNOLOGIE I MATERIAŁY - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE.

Referenci:

dr Monika Zawadzka
„Nowi mieszczanie, nowe kamienice"

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska
„Rewaloryzacja i rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w obliczu depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Potrzeba badań.”

dr inż. arch. Agnieszka Labus
„Kurczące się przestrzenie miejskie a starzenie się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych.”

mgr inż. arch. Paulina Tota
„Amerykański sen - tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce.”

mgr Grzegorz Layer, arch. Marcin Szczelina
„Jak budować przestrzenie publiczne w dobie kryzysu sfery publicznej? Czy można stworzyć zdrową przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla centrów konsumpcji?”

Zbigniew Podraza
„Zdrowa przestrzeń publiczna z perspektywy samorządu, na wybranych doświadczeniach Dąbrowy Górniczej.”

Artur Celiński
„Krajowa Polityka Miejska – zobowiązanie czy inspiracja?”

Hubert Barański
"Pierwszy woonerf w Łodzi - z woli mieszkańców".

Dyskusja

11:30 - 12:00PRZERWA KAWOWA

 

12:00 – 13:30


Moderator sesji:

dr Monika Zawadzka
mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński

SESJA II – POLSKA KULTURALNYM REGIONEM EUROPY DZIĘKI PROGRAMOM FINANSOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

dr Olga Hołub-Śniadach
„Wspólne europejskie cele rozwoju przestrzeni miejskiej- w dokumentach i rozwiązaniach instytucjonalnych Unii Europejskiej.”

mgr Magdalena Szromek
Bank Millennium – Twój Partner w biznesie.”

mgr Monika Szynol
„Kultura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Rozwój infrastruktury kulturalnej – przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznych w Polsce.”

Piotr Niedźwiecki
„Rewitalizacja centrum Miasta Zduńska Wola - wartość dodana. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wolności wraz z odbudową ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji.”

dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska
„Lokalne programy rewitalizacji w Polce na lata 2007-2013 i ich zapisy odnoszące się do obszarów przyrodniczych."

arch. Dominika Janicka, arch. Michał Gdak
„Jak efektywnie wydać pieniądze unijne/publiczne na przestrzeń miejską?”

mgr inż. arch. Bartosz Poniatowski
„Program - Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+"

Dyskusja

13:30 - 14:10LUNCH

 

14:10 – 16:00


Moderator sesji:

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
mgr inż. Krzysztof Galeja

 

 

SESJA III – ASPEKTY EKOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

mgr Szymon Tumielewicz
„Współczesne miasto a zmiany klimatu."

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
„EKOLOGIA – czyli nauka o zdrowych siedzibach ludzi.”

dr inż. arch. Michał Stangel
„Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju.”

Robert Jacek Moritz
„Kanna z wolumnadą” – czy stać nas na projektowanie przestrzeni przyjaznej człowiekowi?”

mgr inż. Jacek Terebus
„Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta"

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza
„Wykorzystanie zieleni miejskiej do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów."

dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański; mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński –
„Ślad ekologiczny parku."

Artur Fojud
„Jak przygotować wartościową rewitalizację współczesnych obszarów miejskich w kontekście partycypacji obywatelskiej.”

16:00 – 18:00

Moderator sesji:

prof. dr hab. inż.
Barbara Rymsza
dr hab. inż. Tomasz Malczyk

 

SESJA IV – MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA W NATARCIU

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński i dr hab. inż. Tomasz Malczyk
„Rola architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni miejskich.”

dr Maciej Borsa
„Estetyka, funkcja i tożsamość przestrzeni miejskich.”

dr inż. arch. Kinga Palus  oraz dr inż. arch. Joanna Zabawa - Krzypkowska
„Społeczny aspekt współczesnych przestrzeni publicznych - studia trzech przypadków"

dr inż. arch. Iwona Benek  
„Ogrody terapeutyczne dla osób starszych"

mgr inż. Karolina Wlazlo-Malinowska
„Oświetlenie jako element kształtowania nocnego krajobrazu miasta.”

Dyskusja

18:00 – 18:30PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM

ZAUFALI NAM