– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA -TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

mgr Hubert Barański

Prezes zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

dr inż. arch. Iwona Benek

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Zbigniew Bińczyk

Prezes Zarządu, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział w Łodzi

dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

Fundacja laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) / Wydział Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka

mgr Ewa M. Boryczka

Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego; Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Szymon Ciupa

Smart City Expert BLOG

dr Piotr Czembrowski

Asystent naukowy w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska

Koordynator projektów ora architekt krajobrazu w ZDM w Warszawie; Zastępca Prezesa w o/Mazowieckim PAK; Katedra Arch. Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Arch. Krajobrazu, SGGW w Warszawie

Bartosz Dominiak

Smart City Blog

mgr inż. Artur Fojud

Polskie Koleje Państwowe S.A.; Doktorant na Wydziale Budownictwa,

Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

mgr Maja Fojud

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Paweł Górny

Przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

dr Olga Hołub-Śniadach

Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki

Prawniczej Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Justyna Jagielska

Blog z Miasta

dr inż. Krzysztof Kaperczak

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych

Beata Klimek

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

Blanka Korneta

Kierownik ds. marketingowych i administracyjnych Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.

mgr Faustyna Kowalska

Product Manager, czasopismo „Przestrzeń Miejska”

dr hab. prof. nadzw. UŁ Jakub Kronenberg

Ekonomista, Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

dr inż. arch. Agnieszka Labus

Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+; Wydział Architektury, Politechnika Śląska

Alina Litwiak

Przedstawiciel Partnerów Merytorycznych HyperView&ORACLE

Katarzyna Mikołajczyk

Fundacja Obywatel Rodzic

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak

Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu; Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

mgr Agnieszka Nowak-Motyka

Dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie”

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak

Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Urszula Niziołek-Janiak

Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Bartłomiej Olczak

Członek Zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

Robert Plewiński

Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku

mgr inż. arch. Grzegorz Pronobis

PRONOBIS STUDIO

Ewa Raczyńska-Buława

Fundacja Obywatel Rodzic

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wojciech Rosicki

Wiceprezydent Miasta Łódź

Beata Rutkiewicz

Zastępca Prezydenta ds. Inwestycyjnych i Rozwoju Miasta Wejherowo

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM

dr inż. arch. Anna Szewczenko

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) / Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Joanna Ufnalska

Przewodnicząca Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

dr hab. inż. arch.  Jacek Wesołowski

Politechnika Łódzka, Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków,

Instytutu Architektury i Urbanistyki

mgr inż. arch. Sylwia Widzisz-Pronobis

PRONOBIS STUDIO

Wojciech Wycichowski

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Olga Zuchor

Fundacja Obywatel Rodzic

ZAUFALI NAM