– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA -TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

mgr Hubert Barański

Prezes zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

dr inż. arch. Iwona Benek

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dr hab. Maciej Błaszak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

Fundacja laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /

Wydział Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska,

Instytut Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka

mgr Ewa M. Boryczka

Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego;

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska

Koordynator projektów ora architekt krajobrazu w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie;

Zastępca Prezesa w Oddziale Mazowieckim Polskich Architektów Krajobrazu;

Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa,

Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. Artur Fojud

Polskie Koleje Państwowe S.A.; Doktorant na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

mgr Maja Fojud

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej

dr Olga Hołub-Śniadach

Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki

Prawniczej Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr inż. Krzysztof Kaperczak

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych

Beata Klimek

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

dr inż. arch. Agnieszka Labus

Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+

 dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak

Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu,

Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

mgr Agnieszka Nowak

Dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie”

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak

Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Urszula Niziołek-Janiak

Radna Urząd Miejski Łódź

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Beata Rutkiewicz

Zastępca Prezydenta ds. Inwestycyjnych i Rozwoju Miasta Wejherowo

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM

dr inż. arch. Anna Szewczenko

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dr hab. inż. arch.  Jacek Wesołowski

Politechnika Łódzka, Zakład Historii Architektury,

Budowy Miast i Konserwacji Zabytków,

Instytutu Architektury i Urbanistyki

 

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Imię Nazwisko

Stanowisko


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ZAUFALI NAM