Odpowiedzi na kwestionariusz urbanista 2022: 37. Okręg wyborczy