Lewis Bill umieszcza głosowanie rankingowe w głosowaniu w Seattle tej jesieni wraz z głosowaniem zatwierdzającym