King County rozszerza podejście do zdrowia publicznego w odpowiedzi na rosnącą przemoc z użyciem broni