Co czytamy: Safetyville, to piecze i zawodzi w górę