Co czytamy: Car mieszkaniowy, Biuro do mieszkania, a Opłata klimatyczna