Rezerwacja

„Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko”

11 kwiecień 2018r.
Łódź

– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA -TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

  Dane zgłaszanej firmy:

  Dane zgłaszanej firmy / Dane osoby prywatnej (W polu NIP i FIRMA proszę wpisać słowo BRAK)

  Firma:
  Ulica:
  Kod:
  Miasto:
  NIP:

  ZGŁASZAMY NASTĘPUJĄCE OSOBY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

  LPImię i nazwisko uczestnikaZajmowane stanowiskoNumer kontaktowyAdres e-mail
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  * w przypadku większej ilości osób prosimy o powielenie formularza

  UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ZAPEWNIA:

  prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwę kawową

  W przedsprzedaży - do 19.02.2018r.:

  KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W KONFERENCJI WYNOSI – 50 ZŁ / BRUTTO

  Zgłoszenia przesłane po 19.02.2018r.:

  KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W KONFERENCJI WYNOSI – 100 ZŁ / BRUTTO

  rezerwacja hotelu we własnym zakresie

  OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO – ING Bank Śląski – 23 1050 1243 1000 0092 0273 9521

  W TYTULE proszę podać imię i nazwisko

  Upoważniamy Organizatorów Konferencji do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

  REGULAMIN

  - Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku nie przybycia na konferencję lub skrócenia pobytu. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przejazdów i delegacji.
  - Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia.
  - Wpłaty należy dokonać na konto organizatora Forum:

  Maciej Motyka ART.M
  ul. Gałeczki 45
  41-500 Chorzów
  NIP:6272436074
  REGON:240658707
  Numer konta:
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
  23 1050 1243 1000 0092 0273 9521

  - Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
  - W przypadku rezygnacji do 19.02.18r., obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20zł + 23% VAT.
  - W przypadku rezygnacji po 19.02.18r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
  - Nieodwołane zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  - Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  - Zamiast zgłoszonej osoby, w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
  - Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.