Rezerwacja

„Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko”

11 kwiecień 2018r.
Łódź

– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA -TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

Dane zgłaszanej firmy:

Dane zgłaszanej firmy / Dane osoby prywatnej (W polu NIP i FIRMA proszę wpisać słowo BRAK)

Firma:
Ulica:
Kod:
Miasto:
NIP:

ZGŁASZAMY NASTĘPUJĄCE OSOBY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

LPImię i nazwisko uczestnikaZajmowane stanowiskoNumer kontaktowyAdres e-mail
1.
2.
3.
4.
5.

* w przypadku większej ilości osób prosimy o powielenie formularza

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ZAPEWNIA:

prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwę kawową

W przedsprzedaży - do 19.02.2018r.:

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W KONFERENCJI WYNOSI – 50 ZŁ / BRUTTO

Zgłoszenia przesłane po 19.02.2018r.:

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W KONFERENCJI WYNOSI – 100 ZŁ / BRUTTO

rezerwacja hotelu we własnym zakresie

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO – ING Bank Śląski – 23 1050 1243 1000 0092 0273 9521

W TYTULE proszę podać imię i nazwisko

Upoważniamy Organizatorów Konferencji do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

REGULAMIN

- Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku nie przybycia na konferencję lub skrócenia pobytu. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przejazdów i delegacji.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia.
- Wpłaty należy dokonać na konto organizatora Forum:

Maciej Motyka ART.M
ul. Gałeczki 45
41-500 Chorzów
NIP:6272436074
REGON:240658707
Numer konta:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
23 1050 1243 1000 0092 0273 9521

- Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji do 19.02.18r., obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20zł + 23% VAT.
- W przypadku rezygnacji po 19.02.18r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołane zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby, w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.