V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Miejskie Transformacje / Smart Growth"

07 marca 2018r., Łódź

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

Współorganizatorzy

PARTNER TYTULARNY

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów. PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i budowli. PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Kluczowym zadaniem PKP S.A. jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze. Ważne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. W ramach modernizacji wdrażane będą innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne. Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji należy wymienić dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle współpracować z samorządami, m. in. w zakresie tworzenia węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu.

PKP S.A. opracowała i realizuje Program Inwestycji Dworcowych. Obejmie on docelowo 464 obiekty dworcowe na terenie całego kraju. Najbardziej zaawansowany jest obecnie proces inwestycyjny w przypadku 10 dworców, które modernizowane są z wykorzystaniem środków z programu Polska Wschodnia. Samo dofinansowanie UE wynosi przy tych projektach 160 mln zł. Część dworców zaprojektowana będzie jako tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe.

W 2016 r. PKP S.A. oddała do użytku 5 nowych i zmodernizowanych dworców kolejowych: Jarosław, Szczecin Główny, Wieliczka Park, Gliwice i Puławy Miasto. Zakończyła się również estetyzacja i termomodernizacja dworca Warszawa Centralna. PKP S.A. oddała także do użytku nowe centrum bezpieczeństwa dworców kolejowych. Była to inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i objęła Warszawski Węzeł Kolejowy. W ramach tego projektu, w zakres którego weszła m.in. integracja i doposażenie lub instalacja nowych systemów bezpieczeństwa na wybranych warszawskich dworcach, stworzono jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów w Europie.

>>> czytaj więcej >>>