III FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"PRZESTRZEŃ MIEJSKA – NOWE OCZEKIWANIA"

12 maja 2016r., Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA - OBSZARY METROPOLITARNE - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

III Forum Przestrzenie Miejskie / Program