FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej"

12 czerwca 2015r. – główna aula Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

MIASTO - PRZESTRZEŃ - "KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA" - JAKOŚĆ ŻYCIA - POTRZEBY SENIORÓW - ZJAWISKO DEPOPULACJI - FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 - ŚRODOWISKO - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - EKOLOGIA - MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

I Forum Przestrzenie Miejskie / Galeria