FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej"

12 czerwca 2015r. – główna aula Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

MIASTO - PRZESTRZEŃ - "KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA" - JAKOŚĆ ŻYCIA - POTRZEBY SENIORÓW - ZJAWISKO DEPOPULACJI - FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 - ŚRODOWISKO - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - EKOLOGIA - MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

I Forum Przestrzenie Miejskie / Do pobrania

SPIS REFERATÓW – PŁYTA CD

1.   Barański Hubert – „Pierwszy woonerf w Łodzi - z woli mieszkańców"
2.    Benek Iwona dr inż. arch. - „Ogrody terapeutyczne dla osób starszych"
3.    Borsa Maciej dr - „Estetyka, funkcja i tożsamość przestrzeni miejskich”
4.    Celiński Artur - „Krajowa Polityka Miejska – zobowiązanie czy inspiracja?”
5.    Długoński Andrzej mgr inż. arch. kraj., Szumański Marek dr hab. inż. arch. kraj. – „Ślad ekologiczny parku"
6.    Domanowska Monika dr inż. arch. kraj. - „Lokalne programy rewitalizacji w Polce na lata 2007-2013 i ich zapisy odnoszące się do obszarów przyrodniczych."
7.    Drabiński Andrzej prof. dr hab. inż., Malczyk Tomasz dr hab. inż. - „Rola architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni miejskich”
8.    Fojud  Artur mgr. inż., Błaszak Maciej dr hab.  - „Jak przygotować wartościową rewitalizację współczesnych obszarów miejskich w kontekście partycypacji obywatelskiej”
9.    Hołub-Śniadach Olga dr - „Wspólne europejskie cele rozwoju przestrzeni miejskiej- w dokumentach i rozwiązaniach instytucjonalnych Unii Europejskiej”
10.    Janicka Dominika arch., Gdak Michał arch.- „Jak efektywnie wydać pieniądze unijne/publiczne na przestrzeń miejską?”
11.    Labus Agnieszka dr inż. arch. - „Kurczące się przestrzenie miejskie a starzenie się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych”
12.    Layer Grzegorz mgr, Szczelina Marcin arch. - „Jak budować przestrzenie publiczne w dobie kryzysu sfery publicznej? Czy można stworzyć zdrową przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla centrów konsumpcji?”
13.    Niedźwiecki Piotr – „Rewitalizacja centrum Miasta Zduńska Wola - wartość dodana. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wolności wraz z odbudową ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji”
14.    Niezabitowska Elżbieta prof. dr hab. inż. arch.- „Rewaloryzacja i rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w obliczu depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Potrzeba badań”
15.    Nowak Zygfryd prof. dr hab. inż. - „EKOLOGIA – czyli nauka o zdrowych siedzibach ludzi”
16.    Ostenda Aleksander dr - „Rozwój infrastrukturalny a jakość życia – analiza przypadku”
17.    Palus Kinga dr inż. arch., Zabawa – Krzypkowska Joanna dr inż. arch.  - „Społeczny aspekt współczesnych przestrzeni publicznych - studia trzech przypadków"
18.    Podraza Zbigniew - „Zdrowa przestrzeń publiczna z perspektywy samorządu, na wybranych doświadczeniach Dąbrowy Górniczej”
19.    Poniatowski Bartosz mgr inż. arch.- "Program - Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+"
20.    Rymsza Barbara prof. nzw. dr hab. inż. - „Wykorzystanie zieleni miejskiej do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów”
21.    Stangel Michał dr inż. arch. - „Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju”
22.    Szynol Monika mgr - „Kultura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Rozwój infrastruktury kulturalnej – przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznych w Polsce”
23.    Terebus Jacek mgr inż.  - "Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta"
24.    Tota Paulina mgr inż. arch. - Ambience Architektura - „Amerykański sen - tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce”
25.    Tumielewicz Szymon mgr - "Współczesne miasto a zmiany klimatu"
26.    Wlazło-Malinowska Karolina mgr inż. - „Oświetlenie jako element kształtowania nocnego krajobrazu miasta”
27.    Zawadzka Monika mgr inż. arch. - „Nowi mieszczanie, nowe kamienice"