V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Miejskie Transformacje / Smart Growth"

07 marca 2018r., Łódź

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

Główne cele

Główne cele „III FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE”

  • » Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;
  • » Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie –sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;
  • » Określenie i sposoby wyznaczenia konkretnych zadań zapewniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako współrządzącego przestrzenią miejską;
  • » Ocena pozytywnych i negatywnych społecznych aspektów rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych takich jak e-komunikacja, e-handel itp. w przestrzeni miejskiej;
  • » Określenie najważniejszych zadań spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju miast i obszarów międzymiejskich i metodologii ich wdrażania;