V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

międzynarodowa konferencja naukowa

„Miejskie Transformacje: Bezpieczeństwo, Opieka, Rozwój”

11 kwiecień 2018r.
Łódź

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

Do pobrania