IV FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Miasto w Europie XXI wieku: wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, potrzeby"

15 marca 2017r., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

IV Forum Przestrzenie Miejskie